Cốt vợt hand-made

Cốt vợt được sản xuất tại Việt Nam.